Czas Świat to chwila tylko dla rodziny i przyjaciół, do których, mamy nadzieję się zaliczać.

To też czas, kiedy możemy poświęcić się lekturze, dlatego też zapraszamy do lektury naszego już 39 Biuletynu.