Zmarł Krystian Harasimuk

Zmarł Krystian Harasimuk

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 19. października 2022 roku zmarł Krystian Harasimiuk.

Pogrzeb odbędzie się 24.10.2022 roku. 

O godzinie 13.00 będzie Msza Św. w kościele w Mirkowie. Po Mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz w Długołęce.

Krystian ukończył w 1979 roku 5-letnie Technikum Mechaniczne w LZN o specjalności budowa silników spalinowych – lotniczych.

W tym czasie dał się poznać, m.in. jako dobry przewodniczący klasy oraz przewodniczący szkoły. Angażował się także w zajęcia pozalekcyjne, realizując się artystycznie. Występował ze szkolnym  zespołem muzycznym uświetniając liczne imprezy i uroczystości szkolne. Lubiany przez kolegów i nauczycieli.

Był też członkiem Stowarzyszenia Absolwentów… LZN, gdzie również angażował się artystycznie, m.in. uświetnił uroczystość obchodów 70-lecia LZN programem muzycznym.

W zmarłym tracimy serdecznego kolegę i przyjaciela.

Cześć jego pamięci

koleżanki, koledzy i przyjaciele

ze Stowarzyszenia Absolwentów… LZN

Zmarła Barbara Szubert

Zmarła Barbara Szubert

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 9. września 2022 roku zmarła Barbara Szubert, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

W Lotniczych Zakładach Naukowych pracowała w latach 1971 – 1996, tj. do przejścia na emeryturę. Była wychowawczynią uczniów wielu klas Technikum i Liceum Zawodowego.  Systematycznie przygotowywała ich do olimpiad przedmiotowych: historycznej, społeczno-prawnej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Była bardzo ciepłym i skromnym człowiekiem, lubianym przez uczniów, których otaczała troskliwą opieką. Lubiana przez koleżanki i kolegów. Zawsze z troską myślała o polskiej szkole. Od kilku lat była członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniana nagrodami dyrektora i Kuratora Oświaty.

Pogrzeb odbędzie się 17. września 2022 roku /sobota/ o godz. 11.10 w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim.

 

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Inauguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego

W dniu 1. września 2022 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Inauguracja roku miała miejsce w auli szkoły i była ona podzielona na dwie tury. W pierwszej udział wzięli uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, zaś o 10.00 na swoje rozpoczęcie przyszli uczniowie klas pierwszych.

W Inauguracji roku szkolnego 2022/2023 uczestniczyli też przedstawiciele władz miasta, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Edukacji Jarosław Delewski, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Ewa Szczęch, Radni Miasta Wrocławia, przedstawiciele Związków Zawodowych, a także przedstawiciele zakładów i organizacji ściśle współpracujących ze szkołą, m.in. Collins Aerospace, Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz  prezes Stowarzyszenie Ansolwentów… LZN Robert Helak i wice prezes Barbara Ostroróg.
W przemówieniu Prezydent Jacek Sutryk powiedział: „Są też roczniki, które po kilku latach będą ją kończyć, zdawać maturę i realizować dalsze plany. Mam nadzieję, że będziecie to miejsce dobrze wspominać. Szkoła to w naszym życiu zawsze szczególny czas.”
Po części artystycznej, zaproszeni goście, zwiedzili szkołę i wyremontowaną część warsztatów, która stanowi bazę do kształcenia zawodowego.
Odszedł Bohdan Jetz

Odszedł Bohdan Jetz

Zawiadamiamy, że w dniu 11. sierpnia 2022 roku zmarł Absolwent TZ rocznik 1974-75, członek Stowarzyszenia Absolwentów… LZN BOHDAN JETZ.

Pogrzeb odbędzie się 26. sierpnia 2022 roku /piątek/ o godz. 12.40 na Cmentarzu Osobowickim.

 

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

członkowie i Zarząd Stowarzyszenia

Zmarł Andrzej Polański

Zmarł Andrzej Polański

Pragniemy poinformować, że zmarł ANDRZEJ POLAŃSKI, Absolwent LZN rocznik 1965 Technikum Mechanicznego oraz wieloletni nauczyciel w Lotniczych Zakładach Naukowych i pracownik Kombinatu „PZL – Hydral”.
Pogrzeb odbędzie się 20 sierpnia 2022 roku /sobota/ w Marszowicach k. Leśnicy
o godz. 11.00 – Msza Św., a po niej odbędzie się odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.
 
Rodzinie i bliskim 
kondolencje składa
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów… LZN
Walne Zebranie Stowarzyszenia…

Walne Zebranie Stowarzyszenia…

W dniu 25. czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia…podczas którego wyróżniono niżej wymienionych członków, którzy systematycznie współpracują i wspierają naszą działalność: 

  • Marek Laskowski,
  • Andrzej Lasmanowicz,
  • Tadeusz Maskiera,
  • Andrzej Prokopowicz,
  • Witold Wenzel za cykl artykułów o Psim Polu
  • Firma Phoenix-Contact – dyr. Maciej Merek.

Skrót sprawozdania znajduje się w biuletynie wakacyjnym Nr 44. Jednocześnie zapraszam do jego lektury, znajdą w nim Państwo między innymi relacje z kilku zjazdów Absolwentów, które miały miejsce w ostatnim czasie.