Zmarła Barbara Szubert

Zmarła Barbara Szubert

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 9. września 2022 roku zmarła Barbara Szubert, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

W Lotniczych Zakładach Naukowych pracowała w latach 1971 – 1996, tj. do przejścia na emeryturę. Była wychowawczynią uczniów wielu klas Technikum i Liceum Zawodowego.  Systematycznie przygotowywała ich do olimpiad przedmiotowych: historycznej, społeczno-prawnej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Była bardzo ciepłym i skromnym człowiekiem, lubianym przez uczniów, których otaczała troskliwą opieką. Lubiana przez koleżanki i kolegów. Zawsze z troską myślała o polskiej szkole. Od kilku lat była członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniana nagrodami dyrektora i Kuratora Oświaty.

Pogrzeb odbędzie się 17. września 2022 roku /sobota/ o godz. 11.10 w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim.

 

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Inauguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego

W dniu 1. września 2022 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Inauguracja roku miała miejsce w auli szkoły i była ona podzielona na dwie tury. W pierwszej udział wzięli uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, zaś o 10.00 na swoje rozpoczęcie przyszli uczniowie klas pierwszych.

W Inauguracji roku szkolnego 2022/2023 uczestniczyli też przedstawiciele władz miasta, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Edukacji Jarosław Delewski, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Ewa Szczęch, Radni Miasta Wrocławia, przedstawiciele Związków Zawodowych, a także przedstawiciele zakładów i organizacji ściśle współpracujących ze szkołą, m.in. Collins Aerospace, Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz  prezes Stowarzyszenie Ansolwentów… LZN Robert Helak i wice prezes Barbara Ostroróg.
W przemówieniu Prezydent Jacek Sutryk powiedział: „Są też roczniki, które po kilku latach będą ją kończyć, zdawać maturę i realizować dalsze plany. Mam nadzieję, że będziecie to miejsce dobrze wspominać. Szkoła to w naszym życiu zawsze szczególny czas.”
Po części artystycznej, zaproszeni goście, zwiedzili szkołę i wyremontowaną część warsztatów, która stanowi bazę do kształcenia zawodowego.
Odszedł Bohdan Jetz

Odszedł Bohdan Jetz

Zawiadamiamy, że w dniu 11. sierpnia 2022 roku zmarł Absolwent TZ rocznik 1974-75, członek Stowarzyszenia Absolwentów… LZN BOHDAN JETZ.

Pogrzeb odbędzie się 26. sierpnia 2022 roku /piątek/ o godz. 12.40 na Cmentarzu Osobowickim.

 

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje

członkowie i Zarząd Stowarzyszenia

Zmarł Andrzej Polański

Zmarł Andrzej Polański

Pragniemy poinformować, że zmarł ANDRZEJ POLAŃSKI, Absolwent LZN rocznik 1965 Technikum Mechanicznego oraz wieloletni nauczyciel w Lotniczych Zakładach Naukowych i pracownik Kombinatu „PZL – Hydral”.
Pogrzeb odbędzie się 20 sierpnia 2022 roku /sobota/ w Marszowicach k. Leśnicy
o godz. 11.00 – Msza Św., a po niej odbędzie się odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku.
 
Rodzinie i bliskim 
kondolencje składa
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów… LZN
Walne Zebranie Stowarzyszenia…

Walne Zebranie Stowarzyszenia…

W dniu 25. czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia…podczas którego wyróżniono niżej wymienionych członków, którzy systematycznie współpracują i wspierają naszą działalność: 

  • Marek Laskowski,
  • Andrzej Lasmanowicz,
  • Tadeusz Maskiera,
  • Andrzej Prokopowicz,
  • Witold Wenzel za cykl artykułów o Psim Polu
  • Firma Phoenix-Contact – dyr. Maciej Merek.

Skrót sprawozdania znajduje się w biuletynie wakacyjnym Nr 44. Jednocześnie zapraszam do jego lektury, znajdą w nim Państwo między innymi relacje z kilku zjazdów Absolwentów, które miały miejsce w ostatnim czasie.

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

Był skwarny poranek 24. czerwca 2022 roku, na termometrach słupki rtęci dobijały 25 stopni i szły w górę – była to zapowiedź pięknego dnia. Dnia zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

W tym Dniu na placu apelowym zebrali się uczniowie klas 1-3 obu typów szkół w raz z rodzicami i opiekunami. Wśród zebranych byli przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji we Wrocławiu, UTC – naszego Zakładu Patronackiego. Obecni byli też przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów… LZN oraz druga najliczniejsza po uczniach grupa – Nauczyciele.

Były podziękowania, życzenia, odczytanie listy uczniów, którzy w tym roku osiągnęli wysokie wyniki w nauce – było ich wielu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że tak ambitnie będziecie pracowali też w następnym roku szkolnym.

Po uroczystym apelu i krótkim programie artystycznym uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami, gdzie odebrali świadectwa, wyróżnienia i dyplomy.