Kiermasz Wielkanocny

Kiermasz Wielkanocny

Jak co roku Stowarzyszenie Absolwentów… bierze udział w Kiermaszu Wielkanocnym, organizowanym na Rynku Psiego Pola, tym razem wsparliśmy kiermasz słodkościami. To wspaniała impreza łącząca społeczność całego Psiego Pola oraz liczne instytucje społeczne i edukacyjne. Jarmark trwał od godziny 12.00 do 17.00, w jego programie znalazły się:

 • kiermasz rękodzieła
 • domowe wypieki
 • dekorowanie wielkich wiklinowych pisanek przez grupy szkolne
 • darmowe warsztaty plastyczne
 • i wiele więcej!
Dzień Otwarty Szkoły

Dzień Otwarty Szkoły

13. kwietnia 2019 roku 

zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły oraz na wyjątkową wystawę modeli samolotów, czołgów i innych wehikułów, czyli 8 Model Show Wrocław. W trakcie Dnia Otwartego w Stowarzyszeniu Absolwentów… będzie można zwiedzać wystawy stałe oraz tematyczne.

Zapraszamy wszystkich miłośników lotnictwa, modelarstwa oraz pragnących poznać historię LZN.

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE LZN!

Erasmus+ a kompetencje uczniów

Erasmus+ a kompetencje uczniów

Peter Drucker – austriacki specjalista do spraw zarządzania powiedział: „Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.”

Dynamiczne zmieniający się XXI wiek pociąga za sobą konieczność zmian przyzwyczajeń i zupełnie nowych kompetencji. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży, pokolenia uzależnionego od smartfonów i komputerów. Już dzisiaj wile firm, korporacji działa w sferze online, na odległość, oczekując od swoich pracowników szybkiego dostosowywania się do określonych sytuacji. Ten sam pracownik wciągi kilku lat musi zdobywać nowe umiejętności oraz nową wiedzę. Jeśli nie dostosuje się do potrzeb rynku – bardzo szybko zostaje z niego usunięty lub zepchnięty na dalszy plan. I tu szkoła staje przed bardzo trudnym zadaniem, musi nie tylko nadążyć za swoimi uczniami, ale przede wszystkim musi wykształcić w nich kompetencje kluczowe tak, żeby młody człowiek wchodząc na rynek pracy dysponował pełnym pakietem możliwości. Idealnym „narzędziem” do realizacji takiego zamierzenia są praktyki zagraniczne realizowane w ramach projektu Erasmus+.

W roku szkolnym 2018/2019 miała miejsce już trzecia praktyk Erasmus+ „Europa dla LZN III”, jej celem było:

 • poprawa kompetencji językowych;
 • budowanie pewności siebie i poczucia empatii, czyli radzenie sobie ze stresem i emocjami;
 • poznanie pozytywnych i negatywnych stron pracy w nowym zespole;
 • rozwój kompetencji społecznych;
 • rozwój umiejętności współpracy, asertywności i integralności;
 • praca w grupach;
 • negocjacje;
 • skuteczna komunikacja;
 • konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktycznym wykonywaniem zadań powierzonych przez pracodawców;
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego, jak pranie, gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów itp.;
 • odnajdywanie się w różnych rolach społecznych; 
 • poznanie rynku pracy; 
 • rozumienie różnic występujących na poziomie personalnym, społecznym oraz zawodowym i radzenie sobie z nimi.

Młody człowiek wchodząc w dorosłe życie staje przed kilkoma ważnymi problemami – globalizacją, niesamowitym postępem technologicznym, powszechną migracją zarobkową oraz potrzebą ciągłego dokształcania się. Ważna jest też zmiana w układzie kulturowym – wymieszanie kultur pociąga za sobą konieczność rozwijania umiejętności współegzystowania z wieloma odmiennymi kulturami i porozumiewania się w wielu językach, pomimo tego, że dzisiaj językiem dominującym jest język angielski.

Coraz więcej zawodów wymaga od pracownika ciągłego dokształcania, bycia kreatywnym, często nieschematycznym w działaniu, ale za to bardzo skutecznym. Nowoczesny rynek pracy, szuka pracownika samodzielnego, otwartego na świat, stabilnego emocjonalnie, potrafiącego samodzielnie działać, a jednocześnie w pełni świadomego swoich możliwości, będącego krytycznym wobec siebie i innych. Już normą jest, że pracodawcy poza odczytaniem CV, sprawdzają swoich ewentualnych przyszłych pracowników na forach społecznościowych – one więcej mówią o nas samych, niż nam się wydaje.

Jeden dzień z życia praktykanta – to dzień pełen nauki i rozwijania kompetencji, począwszy od punktualnego stawienia się do pracy, umiejętnego zagospodarowanie budżetem tak, żeby określona kwota starczyła na  wyznaczony czas, aż do porozumienia się ze współpracownikami, którzy nie zawsze mają opanowany w stopniu komunikatywnym język angielski. Uczymy się przez całe życie –  formalnie i nieformalnego, w rodzinie, szkole, miejscu pracy, sąsiedztwie i wśród innych społeczności. We wszystkich tych miejscach rozwijamy swoje kompetencje, od kompetencji wiedzowych, poprzez kompetencje językowe, społeczne, techniczne czy informatyczne.

Kilkanaście różnych miejsc pracy, odmienne środowiska, odmienna kultura i zwyczaje pozwoliły naszym uczniom na pogłębienie ich własnych umiejętności i kompetencji. Jak stwierdzili sami uczniowie w rozmowach z opiekunami:

 • zyskaliśmy przekonanie o konieczności uczenia się języków obcych
 • dowiedzieliśmy się, że potrafimy porozumieć się i współpracować z innymi ludźmi
 • zyskaliśmy pewność siebie
 • podnieśliśmy swoje kompetencji zawodowych
 • zdobyliśmy nowych znajomych
 • nauczyliśmy się gospodarować pieniędzmi i czasem
 • zwiększyliśmy świadomość międzykulturową
 • usamodzielniliśmy się.

Z powyższych wypowiedzi jednoznacznie wynika, że projekt Erasmus+ „Europa dla LZN III” sprawdza się, lecz dopiero z pewnego dystansu będzie można określić w jak dużym stopniu zdobyte przez uczniów umiejętności i kompetencje przydadzą się w przyszłości. Na dzień dzisiejszy, wiemy, że kilka osób zdecydowało się na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a kilka na zdecydowanie podniesienie umiejętności językowych.

Wykład w Klubie Loteczki

Wykład w Klubie Loteczki

12 marca 2019 roku w Klubie Loteczki będzie można wysłuchać wykładu Marka Koselskiego na temat:  „LOTNICZE  PRZYPADKI  I  NIE  TYLKO . . .”  Marek Koselski jako szybownik, brał udział na szybowcu w inwazji na Czechosłowację! Więc dzielić się on będzie z Wami nie tylko wiedzą lotniczą, ale też własnymi doświadczeniami.