Nowy projekt

Nowy projekt

Projekt Europe for VET+ to wyjątkowy pomysł na podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży, gdzie wciąż rozwijający się rynek pracy stawia im coraz wyżej poprzeczkę. Żeby obecny uczeń szkoły technicznej mógł spełnić aktualne standardy pracodawcy – potrzebne są odpowiednie narzędzia podnoszące umiejętności i kompetencje młodzieży. A to nie jest możliwe bez podniesienia jakości pracy zespołów odpowiedzialnych za praktyki zagraniczne, których głównym celem jest podniesienie jakości działań w projektach VET realizowanych przez partnerów uczestniczących w projekcie Europe for VET+. W sposób szczególny zaś podniesienie jakości prac zespołów projektowych i kadry zarządzające projektami.
 
Stąd projekt, zakładający realizację partnerstwa strategicznego (wymiany dobrych praktyk) na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego z organizacjami z Malty, Hiszpanii, Włoch oraz Polski. Jego koordynatorem jest ZSP nr 1 w Kłodzku. W projekcie biorą również udział Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu.
O projekcie można przeczytać więcej TUTAJ.
 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia…

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia…

Jak co roku, tak i tym razem miesiąc czerwiec stał pod znakiem rocznego rozliczania się z działalności Stowarzyszenia. I jak co roku, Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Andrzej Prokopowicz, zaś swoje sprawozdania złożyli Robert Helak , prezes Stowarzyszenia, Przewodniczący poszczególnych Komisji, Rewizyjnej i Koleżeńskiej. Przedstawiono również sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak również przedstawiono plany na najbliższy rok działalności Stowarzyszenia. O kondycji szkoły i planach jej rozwoju mówiła na Zgromadzeniu, pani dyrektor LZN Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska. Zanim, koło godziny 13.00 Zgromadzenie zamknięto obrady, kilku członków przedstawiło swoje propozycje warte wdrożenia w następnym roku działania, przypomniano m.in. o zbliżającej się 75 rocznicy działania szkoły. Cieszy nas bardzo, że w Zgromadzenia i działanie Stowarzyszenia włącza się kolejne pokolenie Absolwentów, mamy nadzieję, że wniosą wraz ze sobą nowe pomysły i nowe siły.

Zapraszamy do Galerii

Poszukiwany autor plakietki

Poszukiwany autor plakietki

Poszukujemy osób, które mogą znać historię zamieszczonej poniżej na zdjęciu oznaki na agrafce – uczniów VBT z roku 1983 z Lotniczych Zakładów Naukowych. Prawdopodobnie wytworzenie takiej oznaki było tylko jednym z elementów działalności opozycyjnej grupy z naszej szkoły. Wszystkich, którzy mogą udzielić informacji w tej sprawie bardzo prosimy o kontakt na adres e-mail: lznmisiek@gmail.com.

Dyżur w wakacje

Dyżur w wakacje

W okresie wakacyjnym dyżury w Stowarzyszeniu pełnione są w każdą środę od godziny 10.00 do 18.00.

W tym czasie można zwiedzić Izbę Historii i Tradycji. Inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym z Barbarą Ostroróg /514 966 280/.

Jan Brzyski

Jan Brzyski

Mgr Jan Brzyski zmarł 01.07.2019 roku.

Msza Św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym Św. Rodziny przy ul. Smętnej na Sępolnie

w dniu 05.07.2019 /piątek/ o godzinie 14.00.

Jan Brzyski był absolwentem Politechniki Wrocławskie i Uniwersytetu Wrocławskiego. W Lotniczych Zakładach Naukowych pracował w latach 1981-1985 jako wicedyrektor i nauczyciel fizyki i elektrotechniki. Bardzo dbał o wyniki w nauce i poziom edukacji w szkole. Był lubiany i szanowany zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Został odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Budowniczego Wrocławia, Złotym krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego.

Robert Lubowski

Robert Lubowski

W dniu 24.06.2019 roku zmarł Robert Lubowski, Absolwent TZ 1965-66, specjalizacja budowa osprzętu samolotów.

Pogrzeb odbędzie się 27.06.2019 /czwartek/ o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie.

Robert był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów… od 2012 roku. Był inicjatorem wielu Zjazdów klasowych. W zmarłym tracimy nieodżałowanego kolegę i przyjaciela.

Rodzinie Roberta Lubowskiego składamy szczere kondolencje.