Spotkanie Noworoczne – informacje

Spotkanie Noworoczne – informacje

Po raz kolejny organizujemy Spotkanie Noworoczne, w dniu 19 stycznia 2019 od godz. 16.00 w Lotniczych Zakładach Naukowych w Sali Bankietowej „PODANO” (dawna stołówka LZN).

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia, Absolwentów i Sympatyków wraz z rodzinami i przyjaciółmi, by w sympatycznym towarzystwie, dobrym nastroju, przy muzyce i suto zastawionym stole rozpocząć Nowy Rok 2019. Szczególnie zapraszamy Absolwentów mieszkających we Wrocławiu i okolicach, by odwiedzili miejsce z lat szkolnych odświeżając kontakty towarzyskie i wspomnienia.

Koszt uczestnictwa od osoby wynosi: 110 zł. /sto dziesięć złotych/.

Wpłaty należy dokonać na konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

z dopiskiem SPOTKANIE NOWOROCZNE

lub w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 10 stycznia 2019 r.

Wpłata jest równocześnie potwierdzeniem udziału w spotkaniu.

Dojazd z miasta autobusem N i 131 pod samą szkołę, ponadto 121, 128, 141,

147 i D do Ronda Lotników Polskich.

Z A P R A S Z A M Y!!!

Rocznica 13. grudnia 1981

Rocznica 13. grudnia 1981

W rocznicę stanu wojennego uczniowie LZN wraz z nauczycielami przygotowali spektakl upamiętniający tamte wydarzenia. Stowarzyszenie wsparło to działanie wcześniej udostępniając pomieszczenia Izby Historii i Tradycji oraz sprzętu historycznego do filmu.

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

09 listopada stał pod znakiem przyjęcia uczniów klas pierwszych w szeregi społeczności Lotniczych Zakładów Naukowych oraz  uroczystości uświetniającej 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Sprzyjająca pogoda pozwoliła, żeby ślubowanie odbyło się na placu głównym przed budynkiem szkoły. Tegoroczną uroczystość poprowadzili Michał Jęcek, kadet klasy 4ct oraz Andrzej Kołodziejczyk, nauczyciel historii i opiekun SU.
W podniosłej atmosferze, w obecności rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły i zaproszonych gości, płk Mirosława Meńkarskiego oraz płk Bartosza Ornatowskiego, a także przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów LZN, wiceprezes Barbary Ostroróg i członka Zarządu Bożeny Kwasińskiej, pierwszoklasiści wypowiedzieli rotę ślubowania.

Druga część uroczystości miała miejsce w auli, wszyscy zebrani wysłuchali i obejrzeli mini spektakl poświęcony 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Podsumowaniem tego uroczystego dnia był udział klas mundurowych w uroczystościach, które odbyły się na Psim Polu

Wycieczka do Krzesin

Wycieczka do Krzesin

7. listopada członkowie Stowarzyszenia Absolwentów…, zaproszeni przez Klub Lotników „Loteczka”, wzięli udział w wycieczce do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Nie będę zbyt szczegółowo relacjonował, ażeby nie wzbudzić żalu u tych, co nie byli. A mają czego żałować!

W Krzesińskiej Bazie, przejął nas niezwykle kompetentny i doświadczony w swoim fachu, płk. instruktor, pilot Adam Kalinowski. Wizytę zaczęliśmy od złożenia kwiatów przy pomniku zmarłego tragicznie w Smoleńsku gen. pil. Andrzeja Błasika. Towarzyszyła temu chwila zadumy. Potem płk. Kalinowski oprowadził na po bazie. Mieliśmy niesamowita okazję zobaczenia F16.

Mieliśmy też możliwość wejścia do symulatora samolotu F-16. Każdy mógł wejść i poczuć się jak pilot. Podsumowaniem wspaniałego dnia była możliwość obejrzenia startujących pięciu F16.