Informujemy, że w dniu 23. Stycznia 2022 roku zmarła Zofia Walczak, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego w Lotniczych Zakładach Naukowych.

W szkole pracowała w latach 1963 – 1993, w latach 1978-80 była wice dyrektorem do spraw pedagogicznych. Za swoją pracę była wielokrotnie odznaczana nagrodami dyrektora, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, została też odznaczona złotym Krzyżem Zasługi (1982 rok).

Pracowita, oddana szkole, wrażliwa na problemy uczniów. Lubiana zarówno przez młodzież jak i przez koleżanki i kolegów z pracy.

Pogrzeb Ś.P. Zofii Walczak odbędzie się w dniu 2. lutego  2022r. o godz. 9.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu – wyprowadzenie od kaplicy.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym.