Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30. Listopada zmarł Roman Marszałek, wieloletni nauczyciel fizyki i wychowawca młodzieży w Lotniczych Zakładach Naukowych. Członek Stowarzyszenia Absolwentów… LZN.

                Urodził się w Kępnie w 1934 roku, a w 1940, wobec odmowy przyjęcia niemieckiego obywatelstwa, wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Do Kępna rodzina wróciła po wojnie, gdzie Roman Marszałek ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Dyplom magistra fizyki uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim i trzy lata był asystentem w Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

                W Lotniczych Zakładach Naukowych pracował jako nauczyciel fizyki w latach 1959-1998. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami dyrektora oraz Ministra Oświaty i Wychowania. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Szkoła i młodzież były mu zawsze bliskie. Dbał on o rzetelne przekazywanie wiedzy. Uczył sumienności i odpowiedzialności. Uczniowie szanowali go za życzliwość, pomoc w rozwiązywaniu problemów, a zwłaszcza za uśmiech i serdeczność.

                Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 5. grudnia br. o godzinie 9.30 w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Smętnej na Sępolnie.