Informujemy, że Zarząd przesunął termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 18 września 2021 roku. Nadmieniamy, że w związku z COVID-em może on po raz kolejny raz ulec zmianie.