Pożegnanie Maturzystów rocznik 2022 przeszedł już do historii. 29. kwietnia 2022 roku w auli LZN odbyła się uroczystość, w czasie której pożegnano tegorocznych maturzystów. Wśród zebranych byli też przedstawiciele Stowarzyszenia. Wice prezes Barbara Ostroróg wręczyła byłym już przewodniczącym poszczególnych klas monografie z życzeniami, aby nadal byli spoiwem dla swoich kolegów, a jednocześnie stali się ogniwem z wielką rodziną Absolwentów LZN, z których wielu współpracuje ze Stowarzyszenie Absolwentów…

Życzymy udanych egzaminów, dobrego startu w dorosłość, realizowania się w swoich zamierzeniach, a jednocześnie zachęcamy – nie zapominajcie o swojej Alma Mater.