Jan Brzyski

Zmarł 01.07.2019 roku. Msza Św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym Św. Rodziny przy ul. Smętnej na Sępolnie w dniu 05.07.2019 /piątek/ o godzinie 14.00.

Jan Brzyski był absolwentem Politechniki Wrocławskie i Uniwersytetu Wrocławskiego. W Lotniczych Zakładach Naukowych pracował w latach 1981-1985 jako wicedyrektor i nauczyciel fizyki i elektrotechniki. Bardzo dbał o wyniki w nauce i poziom edukacji w szkole. Był lubiany i szanowany zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Został odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Budowniczego Wrocławia, Złotym krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego.

 

Robert Lubowski

W dniu 24.06.2019 roku zmarł Robert Lubowski, Absolwent TZ 1965-66, specjalizacja budowa osprzętu samolotów.

Pogrzeb odbędzie się 27.06.2019 /czwartek/ o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Dzierżoniowie.

Robert był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów… od 2012 roku. Był inicjatorem wielu Zjazdów klasowych. W zmarłym tracimy nieodżałowanego kolegę i przyjaciela.

Rodzinie Roberta Lubowskiego składamy szczere kondolencje.

 

Zbigniew Komenza

Zmarł 5 lutego 2017 r. Zbigniew KOMENZA, absolwent LZN z 1966 roku, kl. Va, członek Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Lotniczych Zakładów Naukowych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 14.30 w kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

            Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia.

Honorata Mastalerz-Barska

Honorata Mastalerz – Barska

Pracowała w Lotniczych Zakładach Naukowych jako nauczycielka języka polskiego i wychowawca w internacie w latach 1961-1979 przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Lubiła swój zawód i traktowała go bardzo poważnie nie szczędząc własnego czasu. Była cenionym nauczycielem i sympatyczną koleżanką.

W 1973r. otrzymała tytuł profesora szkoły średniej, a w 1975r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb odbędzie się 3 lutego 2017r. (piątek) na Cmentarzu Grabiszyn. O godz. 1200 Msza św., a następnie odprowadzenie prochów na miejsce spoczynku.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia

 

Henryk Chrostowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 stycznia 2017 r. zmarł nagle

Dr inż. Henryk Chrostowski

emerytowany pracownik Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, absolwent LZN 1964

 Odszedł ceniony dydaktyk, kolega, wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokoleń studentów.

Były: prodziekan Wydziału Mechanicznego, pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego, zastępca Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, kierownik Zakładu Hydromechaniki Stosowanej, Układów Napędowych Maszyn i Robotów, prezes Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP, prezes Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii.

Za długoletnią i sumienną pracę odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, wieloma nagrodami: Ministra Edukacji Narodowej, Senatu Politechniki Wrocławskiej, Rektora, Dziekana Wydziału Mechanicznego i Dyrektora Instytutu.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Romuald Wróblewski

21 XI 1016r. zmarł Romuald Wróblewski

członek naszego Stowarzyszenia.

Był absolwentem Technikum Mechanicznego LZN z roku 1964 i Politechniki Wrocławskiej.

Człowiek wielu zawodów, umiejętności i zainteresowań. Poeta, poliglota, humanista – życzliwy ludziom i aktywny członek stowarzyszenia. Ostatnio bardzo zaangażowany w powstanie Izby Historii i Tradycji LZN.

W zmarłym tracimy sympatycznego i zawsze obecnego kolegę i przyjaciela.

 

Henryk Solnica

W dniu 14 września 2016 r. zmarł Zbigniew Henryk Solnica.

Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 20 września br. o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Długołęce, a po niej uroczystości pogrzebowe na miejscowym cmentarzu parafialnym (Długołęka).

Śp. Zbigniew Solnica pracował w Lotniczych Zakładach Naukowych od 1950 roku jako nauczyciel jęz. niemieckiego, historii, propedeutyki nauki o społeczeństwie, a w latach 1963-1974 pełnił funkcję zastępcy dyrektora.

Od 1974 do 1984 roku był inspektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w dzielnicy Wrocław – Psie Pole.

Był człowiekiem otwartym, cenionym i lubianym przez młodzież i nauczycieli za swoją wiedzę, pracowitość, sumienność i wyrozumiałość. Życzliwy ludziom umiał wysłuchać i doradzić.

Wiele czasu poświęcił pracy politycznej i społecznej. Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

Zarząd Stowarzyszenia

Stanisław Braszka

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.12.2015 roku zmarł Stanisław Braszka,

 

nauczyciel przedmiotów zawodowych, ze szkołą związany w latach 1964-1979.

Stanisław Braszka urodził się w 1933 roku pod Lwowem, jak w przypadku wielu kresowiaków, po zakończeniu wojny rodzina przybyła na Ziemie Odzyskane. W roku 1951 ukończył Szkołę Przemysłową na Psim Polu. Do LZN-u powrócił jako nauczyciel 1964 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej. W LZN-ie pracował do roku 1979.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 6 stycznia 2016r. o godz. 9.00 w Rees, Niemcy. Msza Św. odbędzie w kościele św. św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu we Wrocławiu w dniu 16.01.2016 roku o godz. 18.30.

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia

w imieniu Zarządu

Robert Helak

 

Piotr Kończyk

W dniu 13 listopada 2015 r. po długiej chorobie w wieku 82 lat zmarł Piotr Kończyk.

Swoje dorosłe życie rozpoczął w pierwszej utworzonej szkole – Gimnazjum Przemysłowym Państwowych Zakładów Lotniczych Fabryki Silników Nr 3 w Psim Polu  a ukończył egzaminem dojrzałości w TBS.

Pracę zawodową rozpoczął jako wychowawca internatu kontynuując jako zastępca, później kierownik warsztatów szkolnych, zastępca dyrektora i dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych w latach 1982- 1988.

Pracując zawodowo ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Był aktywnym działaczem politycznym i społecznym m.in. przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, a w latach 60-tych również pierwszym społecznym prezesem Zarządu Oddziału ZNP dzielnicy Psie Pole.

W uznaniu zasług dla polskiej oświaty i działalności społecznej został odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i otrzymał tytuł honorowy Zasłużony Nauczyciel PRL. Za aktywną pracę w Stowarzyszeniu Absolwentów… został wyróżniony Złotym Laurem Stowarzyszenia.

Był pionierem polskiego Wrocławia.

Historię Lotniczych Zakładów Naukowych i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Hydral” znał, jak nikt inny, bo była to także cząstka historii jego życia.

Był wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń młodzieży, cenionym pedagogiem i kolegą.

Należał do grupy założycielskiej i był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Nauczycieli i Sympatyków LZN aktywnie uczestnicząc w pracach komisji Stowarzyszenia… Był współorganizatorem kolejnych jubileuszy szkoły, a także 70-lecia.

Nie doczekał tego ważnego wydarzenia, nie dokończył kolejnej monografii i nie zobaczy Izby Historii i Tradycji LZN, która była jego marzeniem.

Piotrze – spoczywaj w pokoju.

Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia składa Zarząd Stowarzyszenia…

Teresa Lak

W dniu 1 listopada 2015 roku zmarła Teresa Lak.

Była nauczycielem matematyki z wielkimiki osiagnieciami dydaktyczno-wychowawczymi. Uczyła w latach 1959 – 1981.

Uroczystości pogrzebowe odbedą się 7.11.2015 r. na Cmentarzu Grabiszynskim o godzinie 11.00 Mszą Św., po Mszy uroczystości pogrzebowe.

Mężowi i Rodzinie skladamy wyrazy współczucia

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów…

Prezes Robert Helak

 

Antoni Szubert

15 września 2015 roku zmarł Antoni Szubert,

nauczyciel zawodu w latach 1969 – 1972 w Lotniczych Zakladach Naukowych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 października 2015 roku:

godz. 9.00 – Msza Św. w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Szkockiej 35 (Muchobór)

godz. 10.30 – Cmentarz Osobowicki – kondukt żałobny od bramy głównej.

Szczere wyrazy wszpółczucie składamy Rodzinie i Przyjaciołom.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentówv… LZN

Czesław Czujowski

Z żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2015 roku zmarł Czesław Czujowski,

który część swojego życia związał z Lotniczymi Zakładami Naukowymi.

Czesław Czujowski był absolwentem TBS z roku 1963. Po ukończeniu Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych wrócił do LZN jako nauczyciel zawodu i wychowawca w internacie. Potem przyszedł czas na studia, podnoszenie kwalifikacji i pracę w Urzędzie Wojewódzkim.

Od roku 1982 ponownie podjął pracę w LZN-ie w charakterze sekretarza szkoły – kierownika gospodarczego, nauczyciela technicznego, a od 1987 nauczyciela przedmiotów zawodowych.

W latach 1988-90 pełnił funkcję wicedyrektora, a od roku 1991 do 1999 był dyrektorem Lotniczych Zakładów Naukowych, a następnie podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim.

Po przejściu na emeryturę nadal interesował się lotnictwem, a także kwestią zdrowego żywienia.

Uroczystości pogrzebowe Dyrektora Czesława Czujowskiego odbędą się 10.08.2015r. (w poniedziałek) o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Strzelinie.
Rodzina prosi o nie przynoszenie wiązanek lub wieńców, tylko symboliczny kwiat lub znicz.

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom

w imieniu Zarządu i Członków Stowarzyszenia

Prezes Robert Helak

 

Władysław Szumowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 15 lipca 2015 roku zmarł Władysław Szumowski.

Od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą. Przez 25 lat odsłaniał młodzieży tajniki przedmiotów zawodowych nie mając sobie równych. Ze Stowarzyszeniem związany od roku 2008.

Rodzinie i Bliskim

składamy szczere wyrazy współczucia.