3 września 2018 roku  wzięliśmy udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego. Wice prezes Stowarzyszenia Absolwentów…, Barbara Ostroróg, życzyła owocnej pracy uczniom i nauczycielom. Zaprosiła uczniów i nauczycieli do ściślejszej współpracy ze Stowarzyszeniem.