Po raz kolejny organizujemy Spotkanie Noworoczne, w dniu 19 stycznia 2019 od godz. 16.00 w Lotniczych Zakładach Naukowych w Sali Bankietowej „PODANO” (dawna stołówka LZN).

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia, Absolwentów i Sympatyków wraz z rodzinami i przyjaciółmi, by w sympatycznym towarzystwie, dobrym nastroju, przy muzyce i suto zastawionym stole rozpocząć Nowy Rok 2019. Szczególnie zapraszamy Absolwentów mieszkających we Wrocławiu i okolicach, by odwiedzili miejsce z lat szkolnych odświeżając kontakty towarzyskie i wspomnienia.

Koszt uczestnictwa od osoby wynosi: 110 zł. /sto dziesięć złotych/.

Wpłaty należy dokonać na konto: 32 1020 5226 0000 6702 0230 3782

z dopiskiem SPOTKANIE NOWOROCZNE

lub w siedzibie Stowarzyszenia do dnia 10 stycznia 2019 r.

Wpłata jest równocześnie potwierdzeniem udziału w spotkaniu.

Dojazd z miasta autobusem N i 131 pod samą szkołę, ponadto 121, 128, 141,

147 i D do Ronda Lotników Polskich.

Z A P R A S Z A M Y!!!