W dniu 25. czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia…podczas którego wyróżniono niżej wymienionych członków, którzy systematycznie współpracują i wspierają naszą działalność: 

  • Marek Laskowski,
  • Andrzej Lasmanowicz,
  • Tadeusz Maskiera,
  • Andrzej Prokopowicz,
  • Witold Wenzel za cykl artykułów o Psim Polu
  • Firma Phoenix-Contact – dyr. Maciej Merek.

Skrót sprawozdania znajduje się w biuletynie wakacyjnym Nr 44. Jednocześnie zapraszam do jego lektury, znajdą w nim Państwo między innymi relacje z kilku zjazdów Absolwentów, które miały miejsce w ostatnim czasie.