Jak co roku, tak i tym razem miesiąc czerwiec stał pod znakiem rocznego rozliczania się z działalności Stowarzyszenia. I jak co roku, Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Andrzej Prokopowicz, zaś swoje sprawozdania złożyli Robert Helak , prezes Stowarzyszenia, Przewodniczący poszczególnych Komisji, Rewizyjnej i Koleżeńskiej. Przedstawiono również sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak również przedstawiono plany na najbliższy rok działalności Stowarzyszenia. O kondycji szkoły i planach jej rozwoju mówiła na Zgromadzeniu, pani dyrektor LZN Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska. Zanim, koło godziny 13.00 Zgromadzenie zamknięto obrady, kilku członków przedstawiło swoje propozycje warte wdrożenia w następnym roku działania, przypomniano m.in. o zbliżającej się 75 rocznicy działania szkoły. Cieszy nas bardzo, że w Zgromadzenia i działanie Stowarzyszenia włącza się kolejne pokolenie Absolwentów, mamy nadzieję, że wniosą wraz ze sobą nowe pomysły i nowe siły.

Zapraszamy do Galerii