Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 19. października 2022 roku zmarł Krystian Harasimiuk.

Pogrzeb odbędzie się 24.10.2022 roku. 

O godzinie 13.00 będzie Msza Św. w kościele w Mirkowie. Po Mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz w Długołęce.

Krystian ukończył w 1979 roku 5-letnie Technikum Mechaniczne w LZN o specjalności budowa silników spalinowych – lotniczych.

W tym czasie dał się poznać, m.in. jako dobry przewodniczący klasy oraz przewodniczący szkoły. Angażował się także w zajęcia pozalekcyjne, realizując się artystycznie. Występował ze szkolnym  zespołem muzycznym uświetniając liczne imprezy i uroczystości szkolne. Lubiany przez kolegów i nauczycieli.

Był też członkiem Stowarzyszenia Absolwentów… LZN, gdzie również angażował się artystycznie, m.in. uświetnił uroczystość obchodów 70-lecia LZN programem muzycznym.

W zmarłym tracimy serdecznego kolegę i przyjaciela.

Cześć jego pamięci

koleżanki, koledzy i przyjaciele

ze Stowarzyszenia Absolwentów… LZN