Życząc wszystkim Absolwentowm LZN, Członkom Stowarzyszenia…, Nauczycielom i Sympatykom naszej szkoły i Izby Historii i Tradycji zapraszamy do lektury świątecznego biuletynu Stowarzyszenia.