W dniu 1. września 2022 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Inauguracja roku miała miejsce w auli szkoły i była ona podzielona na dwie tury. W pierwszej udział wzięli uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych, zaś o 10.00 na swoje rozpoczęcie przyszli uczniowie klas pierwszych.

W Inauguracji roku szkolnego 2022/2023 uczestniczyli też przedstawiciele władz miasta, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Edukacji Jarosław Delewski, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Ewa Szczęch, Radni Miasta Wrocławia, przedstawiciele Związków Zawodowych, a także przedstawiciele zakładów i organizacji ściśle współpracujących ze szkołą, m.in. Collins Aerospace, Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz  prezes Stowarzyszenie Ansolwentów… LZN Robert Helak i wice prezes Barbara Ostroróg.
W przemówieniu Prezydent Jacek Sutryk powiedział: „Są też roczniki, które po kilku latach będą ją kończyć, zdawać maturę i realizować dalsze plany. Mam nadzieję, że będziecie to miejsce dobrze wspominać. Szkoła to w naszym życiu zawsze szczególny czas.”
Po części artystycznej, zaproszeni goście, zwiedzili szkołę i wyremontowaną część warsztatów, która stanowi bazę do kształcenia zawodowego.