Tradycyjnie przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w uroczystościach szkolnych, tym razem braliśmy udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024. 

Warto zaznaczyć, że to bardzo urodzajny rok, ponieważ utworzono 10 klas pierwszych, w tym 9 klas technicznych.

Wszystkim, i uczniom klas starszych i pierwszakom, życzymy samych sukcesów i osiągania najwyższych wyników w nauce. Nauczycielom i pracownikom administracji życzymy siły i wytrwałości.